SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Rada Naukowa Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

 • Marta Barna (Lviv University of Trade and Economics, Lviv, UA),
 • Roman Kisiel (University of Warmia and Mazury, Olsztyn, PL),
 • Joseph Andrew Kuzilwa (Mzumbe University, Tanzania),
 • Lubos Smutka (Czech University of Life Sciences Prague, CZ),
 • Wiesław Musiał (University of Agriculture, Krakow, PL),
 • Janina Sawicka (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, PL) – chairperson,
 • Harun Ucak (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey),
 • Dorota Witkowska (University of Łódź, PL),
 • Andra Zvirbule-Bērziņa (Latvia University of Agriculture, LV)

Komitet Redakcyjny Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

 • Jan Kiryjow – Warsaw University of Life Sciences Press
 • Paulina Stolarczyk (WULS-SGGW) – Warsaw – Oeconomia Secretary
 • Paulina Tuka (WULS-SGGW) – Warsaw – Oeconomia Secretary
 • Marcin Chciałowski (WULS-SGGW) – Warsaw – Oeconomia Secretary
 • Renata Marks – Bielska – University of Warmia and Mazury – Olsztyn – thematic editor,
 • Tomasz Wojewodzic – Agicultural University, Krakow – thematic editor,
 • Halina Powęska – WULS-SGGW- Warsaw – thematic editor,
 • Iwona Pomianek – WULS-SGGW – Warsaw – thematic editor,
 • Aleksandra Matuszewska- Janica – WULS-SGGW – Warsaw – statistical editor,
 • Kuo-Liang “Matt” Chiang – South Dakota State University – Brookings, USA – language consultant

 

Kontakt:

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów: acta_oeconomia@sggw.pljanina_sawicka@sggw.pl

Lub drogą pocztową na adres:

Prof. zw. dr hab. Janina Sawicka
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.: (022) 593 40 82; fax: (022) 593 40 77

 

 

Wydawca:

Wydawnictwo SGGW

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa