Redakcja Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia , mając na względzie rolę rzetelności w nauce, dąży do jawności podmiotów, które przyczyniły się do powstania zgłaszanych artykułów.  Tym samym redakcja dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować przypadki  „ghostwriting” i „guest authorship”.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast z przypadkiem „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby zapobiec przypadkom  „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma Acta Scientiatrum Polonorum seria Oeconomia wymaga od autorów informacji na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w tym również podaniem informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.

Redakcja wymaga również podania informacji o podmiotach finansujących daną publikację.
Wszelkie przypadki „ghostwriting” oraz „guest authirship” są dokumentowane przez redakcję Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia i będą zgłaszane odpowiednim podmiotom.

/na podstawie wytycznych MNiSzW/