SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 169–182

Krzysztof Kandefer

INTERNET - JEDNYM Z ELEMENTóW WSPIERANIA SEKTORA MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW

słowa kluczowe: Internet, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), handel elektroniczny.
abstrakt: Rozwój Internetu w Polsce następuje sukcesywnie. Obserwując jednak trendy ogólnoświatowe, można wysnuć tylko jeden wniosek: Internet będzie odgrywał coraz bardziej znaczącą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. W Polsce mamy do czynienia ze wzrastającym wyraźnie od półtora roku zainteresowaniem możliwością korzystania z tego, co oferuje Internet. Można się spodziewać, że za rok, dwa lata prawie wszystkie firmy wykorzystujące w jakikolwiek sposób w swej działalności komputery uznają za konieczne uzyskanie dostępu do Internetu. Pozwoli im to zarówno na korzystanie z usług świadczonych w sieci, jak i na promowanie własnej działalności - promowanie produktów i usług. Internet odgrywa coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym świata. W Internecie widoczne są firmy zlokalizowane w dużych aglomeracjach miejskich, które i tak mają zdecydowanie większą perspektywę zdobycia rynku. Przedsiębiorstwa, które znajdują się w regionach oddalonych od centrów miejskich powinny zintensyfikować pracę nad swoim rozwojem w mediach elektronicznych. Na tym powinna się skupić praca zarówno samych zainteresowanych, jak i programów pomocowych oferowanych przez rząd i kraje Wspólnoty Europejskiej. Internet jest coraz częściej traktowany jako nowe medium, jednak zdecydowanie bardziej wszechstronne niż radio, telewizja czy prasa. Reasumując, Internet jest „skazany na sukces”, a my wszyscy na wykorzystywanie jego zasobów.
pub/1_1_169.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_169.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kandefer, Krzysztof. "Internet use by Small and Medium Enterprises (SME) in their business activities." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 169–182.
APA (2002). Internet use by Small and Medium Enterprises (SME) in their business activities. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 169–182
ISO 690 KANDEFER, Krzysztof. Internet use by Small and Medium Enterprises (SME) in their business activities. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 169–182.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-169.html