SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 207–218

Włodzimierz Deluga

WYBRANE PROBLEMY NIELEGALNEGO LUB NIEUJAWNIONEGO OBROTU FINANSOWEGO W OPINII PRACOWNIKóW SEKTORA BANKOWEGO

słowa kluczowe: nielegalny obrót, niewiadome źródło pochodzenia pieniądza, skutki gospodarcze, przestępstwo finansowe, nielegalne dochody.
abstrakt: W artykule dokonano ilustracji stosunku pracowników systemu bankowego do procederu nielegalnego obrotu pieniądza pochodzącego z niewiadomego źródła. Analiza wyników uzyskanych w badaniu oraz przedstawione oceny dobitnie wskazują na potrzebę nieustannych obserwacji oraz zgłaszanie inicjatyw i regulacji w walce z tym procederem, a szczególnie w odniesieniu do skutków, jakie wywiera on na gospodarki krajów uwikłanych w to zjawisko.
pub/1_1_207.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_207.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Deluga, Włodzimierz. "The illegal financial turnover in Poland in the opinion of workers of banking sector." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 207–218.
APA (2002). The illegal financial turnover in Poland in the opinion of workers of banking sector. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 207–218
ISO 690 DELUGA, Włodzimierz. The illegal financial turnover in Poland in the opinion of workers of banking sector. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 207–218.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-207.html