SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 23–33

Janina Sawicka

DYLEMATY ROZWOJU OBSZARóW WIEJSKICH W TEORII I PRAKTYCE

słowa kluczowe: obszary wiejskie, wielofunkcyjny rozwój, polityka regionalna.
abstrakt: Polska gospodarka podlega jednocześnie procesom restrukturyzacji i transformacji ustrojowej w kierunku zasad gospodarki rynkowej, a także - jako kraj stowarzyszony z UE - dostosowuje swój system do regulacji unijnych, równocześnie zaś, podobnie jak inne gospodarki w świecie, znajduje się pod wpływem oddziaływania globalizacji. W artykule zawarto zarówno teoretyczne rozważania na temat rozwoju obszarów wiejskich jak i opis praktyki gospodarczej, kierunków rozwoju, barier i ograniczeń oraz roli środków publicznych we wspieraniu wielofunkcyjności wiejskich gospodarek.
pub/1_1_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Janina. "Rural areas development problems (dilaema) in theory and practice." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 23–33.
APA (2002). Rural areas development problems (dilaema) in theory and practice. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 23–33
ISO 690 SAWICKA, Janina. Rural areas development problems (dilaema) in theory and practice. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 23–33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-23.html