SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 35–44

Barbara Kachel

INTEGRACJA POLSKIEGO ROLNICTWA Z UE W OPINII ROLNIKóW INDYWIDUALNYCH WOJEWóDZTWA MAłOPOLSKIEGO

słowa kluczowe: integracja rolnictwa, wspólna polityka rolna, korzyści i zagrożenia.
abstrakt: Opracowanie przedstawia aktualną ocenę stanu wiedzy rolników na temat problemów związanych z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską opartą na badaniach ankietowych. Omówiono również stosunki ekonomiczne w badanych gospodarstwach oraz opinie rolników na temat korzyści, zagrożeń i obaw wynikających z przyszłej akcesji oraz z koniecznych dostosowań do wymogów UE. Nastroje wśród rolników są pesymistyczne, czują się oni niedoinformowani o problemach integracji i generalnie są jej przeciwni.
pub/1_1_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kachel, Barbara. "The integration of the Polish agriculture with the EU in opinion of farmers from the Małopolska province." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 35–44.
APA (2002). The integration of the Polish agriculture with the EU in opinion of farmers from the Małopolska province. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 35–44
ISO 690 KACHEL, Barbara. The integration of the Polish agriculture with the EU in opinion of farmers from the Małopolska province. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 35–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-35.html