SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 45–56

Maria Golinowska

EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE PROBLEMY OCHRONY ROśLIN W SADACH O INTEGROWANEJ PRODUKCJI OWOCóW

słowa kluczowe: integrowana produkcja owoców, jabłka, sady, ochrona roślin.
abstrakt: Integrowana produkcja owoców (IPO) w sadach Polski południowo-zachodniej została wprowadzona w 1994 r. i od tego czasu systematycznie wzrastała liczba sadowników uzyskujących certyfikaty produkcji jabłek metodą IPO. Metoda ta jest przyjazna dla konsumentów i środowiska naturalnego. Badania wykazały, że wprowadzenie tego systemu produkcji owoców spowodowało zmniejszenie zużycia pestycydów o 50% (szczególnie insektycydów) oraz zmniejszenie o połowę krotności zabiegów chemicznych. Wszyscy sadownicy prowadzący produkcję integrowaną byli ochotnikami i zostali przeszkoleni na kursach organizowanych przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) w Skierniewicach. Wyprodukowane metodą IPO owoce sprzedają się trudniej, a w dużym stopniu sprzedaż tych owoców zależy od inwencji i zdolności marketingowych sadowników.
pub/1_1_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Golinowska, Maria. "Economic and organisational problems of plant protection in orchards with integrated fruit production." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 45–56.
APA (2002). Economic and organisational problems of plant protection in orchards with integrated fruit production. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 45–56
ISO 690 GOLINOWSKA, Maria. Economic and organisational problems of plant protection in orchards with integrated fruit production. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 45–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-45.html