SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 5–12

Bogdan Klepacki, Barbara Gołębiewska

ROLA ZARZąDZANIA NA PROGU XXI WIEKU

słowa kluczowe: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), motywacje, ocena pracowników.
abstrakt: W opracowaniu zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa zarządzanie w rozwoju gospodarczym oraz cywilizacyjnym zarówno na poziomie mikroekonomicznym poszczególnych przedsiębiorstw czy organizacji, jak też w makroskali, czyli całego społeczeństwa. Scharakteryzowano również ewolucję zmian w zarządzaniu, rozwój myśli z zakresu organizacji i zarządzania, współczesne tendencje oraz wyzwania w zakresie zarządzania na progu XXI wieku.
pub/1_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klepacki, Bogdan, and Barbara Gołębiewska. "The role of management in on edge of XXI century." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 5–12.
APA (2002). The role of management in on edge of XXI century. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 5–12
ISO 690 KLEPACKI, Bogdan, GOłęBIEWSKA, Barbara. The role of management in on edge of XXI century. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 5–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-5.html