SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 57–65

Marta Domagalska-Grędys

SZANSE I ZAGROżENIA PRODUKCJI OWOCóW W OPINII SADOWNIKóW SUBREGIONóW: KRAKOWSKIEGO, NOWOSąDECKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

słowa kluczowe: konkurencyjność, szanse i zagrożenia, rynki zbytu owoców.
abstrakt: Nowa sytuacja na rynku owoców wymaga restrukturyzacji produkcji i zmiany dotychczasowej strategii rozwoju sadownictwa w perspektywie następnych lat. Celem badań było poznanie opinii producentów na temat szans i zagrożeń produkcji owoców na terenie trzech subregionów Polski południowo-wschodniej: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnobrzeskiego. Opinie sadowników były zróżnicowane, zapowiadające zmiany orientacji produkcyjnej z owoców przemysłowych na deserowe.
pub/1_1_57.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Domagalska-Grędys, Marta. "Opportunities and threats in fruit production in opinion of orchardmen of subregions: krakowski, nowosądecki, tarnobrzeski." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 57–65.
APA (2002). Opportunities and threats in fruit production in opinion of orchardmen of subregions: krakowski, nowosądecki, tarnobrzeski. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 57–65
ISO 690 DOMAGALSKA-GRęDYS, Marta. Opportunities and threats in fruit production in opinion of orchardmen of subregions: krakowski, nowosądecki, tarnobrzeski. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 57–65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-57.html