SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 67–75

Agnieszka Borowska

WZORCE KONSUMPCJI żYWNOśCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE W LATACH 1990-2000

słowa kluczowe: spożycie żywności, wzorzec konsumpcji żywności, wydatki na żywność.
abstrakt: Artykuł przedstawia zmiany zachodzące w spożyciu podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w krajach Unii Europejskiej i Polsce w latach 1990-2000. Scharakteryzowano wzorce konsumpcji żywności występujące w UE, a na podstawie różnic oraz podobieństw występujących w poziomie i strukturze spożycia podstawowych produktów żywnościowych między krajami „piętnastki” podjęto próbę klasyfikacji wzorców konsumpcji żywności i zaproponowano ich nazewnictwo. Omówiono również ekonomiczne uwarunkowania spożycia żywności w Polsce w latach 90. - w okresie negocjowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
pub/1_1_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borowska, Agnieszka. "Nutrition consumption standards in European Union countries and Poland in the period 1990-2000." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 67–75.
APA (2002). Nutrition consumption standards in European Union countries and Poland in the period 1990-2000. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 67–75
ISO 690 BOROWSKA, Agnieszka. Nutrition consumption standards in European Union countries and Poland in the period 1990-2000. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 67–75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-67.html