SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 85–92

Krystyna Żelazna, Iwona Kowalczuk

UWARUNKOWANIA ZACHOWAń NABYWCZYCH POLSKICH KONSUMENTóW - WYNIKI BADAń

słowa kluczowe: handel, konsument, zachowania nabywcze.
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego na temat czynników determinujących zachowania nabywczych konsumentów, zrealizowanego w 2002 r. Analizując zachowania nabywcze próby respondentów uwzględniono m.in. uwarunkowania wyboru placówek handlowych, specyfikę zachowań konsumentów podczas realizacji codziennych i okresowych zakupów, stosunek badanych do zakupów w niedzielę oraz ich preferencje w zakresie stosowanych działań merchandisingowych.
pub/1_1_85.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żelazna, Krystyna, and Iwona Kowalczuk. "Conditions of Polish consumers shopping behavior - the results of research." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 85–92.
APA (2002). Conditions of Polish consumers shopping behavior - the results of research. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 85–92
ISO 690 ŻELAZNA, Krystyna, KOWALCZUK, Iwona. Conditions of Polish consumers shopping behavior - the results of research. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 85–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-85.html