SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 1 (1) 2002 str. 93–103

Sławomir Konieczny

EKONOMICZNA I TECHNICZNA ANALIZA MOżLIWOśCI WYKORZYSTANIA BIOPALIW STAłYCH W POLSCE

słowa kluczowe: surowce odnawialne, biomasa, słoma, drewno, agrobiznes.
abstrakt: Istnieje wiele korzyści wskazujących na potrzebę rozwoju energetyki wykorzystującej biopaliwa stałe jako źródła energii - korzyści o charakterze społecznym, ekonomicznym, rolniczym i ekologicznym. Jest to szansa dla lokalnych społeczności, dla rozwoju lokalnego agrobiznesu i nowych miejsc pracy na wsi oraz możliwości uzyskania dodatkowych dochodów z uprawy roślin energetycznych. Realizowane w Polsce inwestycje w energię konwencjonalną charakteryzują się wysokimi jednostkowymi kosztami inwestycyjnymi. Za energetycznym wykorzystaniem biopaliw stałych przemawiają bardzo niskie roczne koszty ich pozyskania. Największą efektywność ekonomiczną i najmniejsze wymagania technologiczne ma słoma wykorzystana jako biopaliwo.
pub/1_1_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Konieczny, Sławomir. "Economic and technical analysis of possibility of use solid biofuel in Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 1.1 (2002): 93–103.
APA (2002). Economic and technical analysis of possibility of use solid biofuel in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 1 (1), 93–103
ISO 690 KONIECZNY, Sławomir. Economic and technical analysis of possibility of use solid biofuel in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2002, 1.1: 93–103.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume1/issue1/abstract-93.html