SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 109–118

Ewa Szymańska

FUNKCJA TURYSTYCZNA WOJEWóDZTWA MAZOWIECKIEGO

słowa kluczowe: turystyka, funkcja turystyczna
abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie oraz próba analizy przestrzennego zróżnicowania funkcji turystycznej w powiatach województwa mazowieckiego. W celu określenia funkcji turystycznej obliczono i zbadano wskaźniki cząstkowe odnoszące się do ruchu turystycznego, zagospodarowania turystycznego oraz naturalnych i antropogenicznych walorów turystycznych. W dalszej kolejności na podstawie skonstruowanego wskaźnika syntetycznego zbadano zależność między ruchem turystycznym a walorami turystycznymi.
pub/10_1_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymańska, Ewa. "Tourism function of Mazovia Voivodship." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 109–118.
APA (2011). Tourism function of Mazovia Voivodship. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 109–118
ISO 690 SZYMAńSKA, Ewa. Tourism function of Mazovia Voivodship. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 109–118.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-109.html