SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (1) 2011 str. 83–95

Małgorzata Renigier-Biłozor, Radosław Wiśniewski

SPRAWNOść WYBRANYCH RYNKóW NIERUCHOMOśCI W POLSCE

słowa kluczowe: sprawność rynków nieruchomości, zbiory przybliżone, wycena, gospodarka nieruchomościami
abstrakt: Rynki nieruchomości (RN) mogą być sprawne lub małosprawne, efektywne, małoefektywne lub nieefektywne. Efektywność to osiąganie określonego poziomu rozwoju (celu) przez złożony system społeczno-gospodarczy, jakim jest rynek nieruchomość. Efektywność rynku nieruchomości (efektywność systemu RN) jest w tym przypadku funkcją sprawności jednostkowej uczestników rynku. Opracowanie składa się z dwóch części. Przedstawiono próbę zdiagnozowania sprawności rynków nieruchomości w Polsce jako element ogólnej jego efektywności. Zaprezentowano również sposób na poprawę jego sprawności poprzez dobranie odpowiedniej metody i procedury badawczej, w tym wypadku opartej na teorii zbiorów przybliżonych.
pub/10_1_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Renigier-Biłozor, Małgorzata, and Radosław Wiśniewski. "The efficiency of selected real estate markets in Poland." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.1 (2011): 83–95.
APA (2011). The efficiency of selected real estate markets in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (1), 83–95
ISO 690 RENIGIER-BIłOZOR, Małgorzata, WIśNIEWSKI, Radosław. The efficiency of selected real estate markets in Poland. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.1: 83–95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue1/abstract-83.html