SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 107–120

Adam Wąs, Edward Majewski, Łukasz Cygański, Fabio Bartolini, Matteo Floridi, Davide Viaggi

OSZACOWANIE EKONOMICZNYCH EFEKTÓW INNOWACJI W AUTOMATYCZNE SYSTEMY DOJU W REGIONIE PODLASKIM (POLSKA) Z ZASTOSOWANIEM PODEJŚCIA REAL OPTION

słowa kluczowe: real options, roboty do doju krów, gospodarstwa mleczne, niepewność
abstrakt: W sektorze mlecznym w regionie podlaskim, które jest liderem w produkcji i w przetwórstwie mleka w Polsce, obserwuje się silne procesy koncentracji. Powiększanie stad krów mlecznych w wielu gospodarstwach wywołuje wśród rolników zainteresowanie wprowadzeniem innowacyjnych, automatycznych systemów doju krów (AMS). W artykule przedstawiono wyniki oszacowania korzyści finansowych z tytułu zróżnicowania decyzji inwestycyjnych w czasie. Do rozważań wybrano dominujące w regionie typy gospodarstw mlecznych. Zastosowany model gospodarstwa jest oparty na podejściu real option. W modelu przyjęto nieodwracalność inwestycji, stochastyczne kształtowanie się płatności bezpośrednich, cen mleka i kosztów robocizny. W badaniach założono różne poziomy wsparcia inwestycji z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Analiza wyników prowadzi do konkluzji, że odłożenie inwestycji w AMS w czasie, w warunkach reformowanej WPR, byłoby korzystniejszą strategią w porównaniu do inwestycji w 1. roku okresu modelowania. Jednakże korzyści z przesunięcia inwestycji na bardziej odległy termin maleją wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw i zwiększaniem nakładów pracy najemnej.
pub/10_2_107.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wąs, Adam, et al. "ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECTS OF INNOVATIONS IN AUTOMATIC MILKING SYSTEMS IN PODLASKIE REGION (POLAND) WITH THE USE OF REAL OPTION APPROACH." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 107–120.
APA (2011). ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECTS OF INNOVATIONS IN AUTOMATIC MILKING SYSTEMS IN PODLASKIE REGION (POLAND) WITH THE USE OF REAL OPTION APPROACH. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 107–120
ISO 690 WąS, Adam, et al. ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFECTS OF INNOVATIONS IN AUTOMATIC MILKING SYSTEMS IN PODLASKIE REGION (POLAND) WITH THE USE OF REAL OPTION APPROACH. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 107–120.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-107.html