SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 121–129

Jarosław Żbikowski, Marek Kuźmicki, Dominik Dąbrowski, Andrzej Soroka

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JAKO DETERMINANTA UCZESTNICTWA W TURYSTYCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENÓW POLSKI WSCHODNIEJ

słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, aktywność zawodowa, niepełnosprawność
abstrakt: Głównym celem badań, których wyniki prezentowane są w niniejszym opracowaniu było poznanie i dokonanie oceny wpływu aktywności zawodowej na uczestnictwo w turystyce osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenach Wschodniej Polski. Badania empiryczne z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego przeprowadzono w latach 2005–2007 na terenie województw podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Dokonano analizy porównawczej uczestnictwa w turystyce i rekreacji dwóch grup osób niepełnosprawnych – aktywnych zawodowo i biernych zawodowo. Uwzględniono częstotliwość wyjazdów turystycznych, preferowane formy turystyki, przesłanki oraz bariery uczestnictwa w aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Badania wykazały, iż aktywność zawodowa stanowi istotną determinantę uczestnictwa w turystyce osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone z inicjatywy Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej badania stanowią wkład do badań nad determinantami aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych w Polsce.
pub/10_2_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żbikowski, Jarosław, et al. "VOCATIONAL ACTIVITY AS A DETERMINANT OF PARTICIPATION IN TOURISM OF DISABLED PEOPLE FROM THE AREA OF EASTERN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 121–129.
APA (2011). VOCATIONAL ACTIVITY AS A DETERMINANT OF PARTICIPATION IN TOURISM OF DISABLED PEOPLE FROM THE AREA OF EASTERN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 121–129
ISO 690 ŻBIKOWSKI, Jarosław, et al. VOCATIONAL ACTIVITY AS A DETERMINANT OF PARTICIPATION IN TOURISM OF DISABLED PEOPLE FROM THE AREA OF EASTERN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 121–129.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-121.html