SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 19–27

Agnieszka Brelik

DYWERSYFIKACJA ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOSCI AGROTURYSTYCZNEJ

słowa kluczowe: rozwój wielofunkcyjny, motywacja, dochód, turystyka wiejska
abstrakt: Charakterystyczną cechą zachowań ludzkich jest ich polimotywacyjność, co oznacza, ze człowiek podejmując zamierzone działanie kieruje się więcej niż jednym motywem. Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej kierujemy się również wieloma motywami. W pracy została podjęta analiza działalności gospodarstw agroturystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i dochodowości badanych gospodarstw. Ze względu na to, iż motywy podejmowania działalności gospodarczej w turystyce są podobne w wielu krajach, badania przeprowadzone przez autorkę pozwoliły na wyodrębnienie trzech podstawowych motywów podejmowania działalności agroturystycznej badanych gospodarstw w województwie zachodniopomorskim. Istotnym celem badań było poznanie zależności między motywami podejmowanych działalności a źródłem dochodów w gospodarstwie, wiekiem i wykształceniem respondentów. Określono również stopień rentowności gospodarstw w wyniku podjętej działalności agroturystycznej, szanse i bariery ich rozwoju. Materiały źródłowe o charakterze pierwotnym zebrano od osób prowadzących gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, które przeprowadzono w pierwszym kwartale 2011 roku, na stu losowo wybranych gospodarstwach. Metodą pomiaru była metoda ankietowa, narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety.
pub/10_2_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brelik, Agnieszka. "AGRITOURISM ACTIVITY AS AN EXAMPLE OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 19–27.
APA (2011). AGRITOURISM ACTIVITY AS AN EXAMPLE OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 19–27
ISO 690 BRELIK, Agnieszka. AGRITOURISM ACTIVITY AS AN EXAMPLE OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 19–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-19.html