SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 29–39

Alina Daniłowska

OBLIGACJE KOMUNALNE JAKO NARZĘDZIE FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

słowa kluczowe: emisja obligacji, gmina wiejska, wydatki samorządu terytorialnego, infrastruktura
abstrakt: Celem opracowania jest ocena roli obligacji komunalnych w finansowaniu wydatków inwestycyjnych gminnych samorządów lokalnych na obszarach wiejskich w Polsce. W artykule zostały zaprezentowane aspekty teoretyczne obligacji komunalnej oraz wyniki analizy danych empirycznych. Przeprowadzone badanie wykazało, że rynek obligacji komunalnych w Polsce rozwija się bardzo szybko, a szczególnie wysoki wzrost odnotowano w 2009 i 2010 roku. Cechami charakterystycznymi emisji obligacji komunalnych w Polsce są: ich niepubliczny charakter, niska przeciętna wartość emisji i znacząca rola banków jako organizatorów emisji i ich nabywców. W latach 2005–2009 gminy wiejskie stosowały emisje obligacji jako źródło finansowania inwestycji, ale ich rola była bardzo mała w porównaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wysoka dynamika wartości emisji obligacji jest pozytywnym sygnałem. Ściślejsza współpraca między gminami wiejskimi w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i wspólne emisje obligacji pozwoliłyby na wykorzystanie zalet tego narzędzia szczególnie wobec możliwości wykorzystania funduszy unijnych.
pub/10_2_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Daniłowska, Alina. "MUNICIPAL BONDS AS A TOOL OF FINANCING THE LOCAL GOVERNMENTS’ INVESTMENTS IN RURAL AREAS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 29–39.
APA (2011). MUNICIPAL BONDS AS A TOOL OF FINANCING THE LOCAL GOVERNMENTS’ INVESTMENTS IN RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 29–39
ISO 690 DANIłOWSKA, Alina. MUNICIPAL BONDS AS A TOOL OF FINANCING THE LOCAL GOVERNMENTS’ INVESTMENTS IN RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 29–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-29.html