SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 41–53

Sylwester Kozak

INTEGRACJA Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM A ZMIANY KONCENTRACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: system finansowy, ubezpieczenia majątkowe, koncentracja rynku, integracja finansowa, UE
abstrakt: Integracja polskiego systemu finansowego z europejskimi rynkami finansowymi nie ograniczała się wyłącznie do zwiększania zaangażowanego kapitału zagranicznego, ale oddziaływała na sposób jego funkcjonowania, w szczególności na strukturę rynku i poziom panującej na nim konkurencji. W przypadku sektora ubezpieczeń majątkowych, w tym czasie zwiększył się udział inwestorów zagranicznych w kapitałach podstawowych firm ubezpieczeniowych, a także ich całkowity udział kontrolowanych przez nich zakładów w składce sektora. Przyczyniło się to do obniżenia koncentracji rynku ubezpieczeniowego, co sprzyja poprawie konkurencji. Badania prowadzone na danych panelowych z 35 firm oraz danych z sektora ubezpieczeń majątkowych i makroekonomicznych za lata 2002–2009 wskazują, że na obniżenie się koncentracji rynku wpływ miały m.in. wzrost inwestycji zagranicznych w kapitały firm ubezpieczeniowych, wzrost średniej wielkości firm, wzrost udziału sprzedaży poprzez placówki banków i innych instytucji finansowych oraz zmiana systemu sprzedaży polegająca na ograniczeniu udziału bezpośredniej sprzedaży przez placówki własne zakładów. Ponadto stwierdzono, że na taki kierunek zmian koncentracji pozytywny wpływ ma otoczenie gospodarcze charakteryzujące się niższym poziomem inflacji.
pub/10_2_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Sylwester. "INTEGRATION WITH THE EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM AND CHANGES OF THE NON-LIFE INSURANCE SECTOR CONCENTRATION IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 41–53.
APA (2011). INTEGRATION WITH THE EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM AND CHANGES OF THE NON-LIFE INSURANCE SECTOR CONCENTRATION IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 41–53
ISO 690 KOZAK, Sylwester. INTEGRATION WITH THE EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM AND CHANGES OF THE NON-LIFE INSURANCE SECTOR CONCENTRATION IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 41–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-41.html