SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 5–17

Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka

KONKURENCJA POWIERZCHNIOWA ZBÓŻ I OLEISTYCH NA ŚWIECIE W UJĘCIU DYNAMICZNYM

słowa kluczowe: zboża, oleiste, produkcja, konkurencja powierzchniowa
abstrakt: Na światowym rynku podstawową grupę roślin pod względem produkcji, jak i powierzchni upraw stanowią zboża oraz rośliny oleiste. Produkcja tych obu grup w ostatnich czterech dekadach mocno się rozwija i jak pokazują prognozy nadal się będzie rozwijać. Rozwój produkcji zbóż i roślin oleistych jest wynikiem ciągle rosnącego popytu spożywczego na produkty przerobu tych dwóch grup roślin, jak również mocno rozwijającego się w ostatnich latach popytu niespożywczego. Zwiększenie produkcji roślinnej może odbywać się przez wzrost plonów lub zwiększenie powierzchni upraw albo przy jednoczesnym wpływie obu tych czynników. Rozszerzenie powierzchni upraw jest związane z problemem ograniczonych zasobów ziemi. Ciągle rosnący popyt na produkty zbożowe i oleiste oraz ograniczoność zasobów ziemi mogą powodować konkurencję powierzchniową między tymi dwoma grupami roślin. W pracy podjęto badania mające na celu stwierdzić, czy taka konkurencja ma miejsce.
pub/10_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Boczar, Paweł, and Lucyna Błażejczyk-Majka. "COMPETITION FOR SPACE BETWEEN CEREALS AND OIL CROPS IN TERMS OF ITS WORLDWIDE DYNAMICS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 5–17.
APA (2011). COMPETITION FOR SPACE BETWEEN CEREALS AND OIL CROPS IN TERMS OF ITS WORLDWIDE DYNAMICS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 5–17
ISO 690 BOCZAR, Paweł, BłAżEJCZYK-MAJKA, Lucyna. COMPETITION FOR SPACE BETWEEN CEREALS AND OIL CROPS IN TERMS OF ITS WORLDWIDE DYNAMICS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 5–17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-5.html