SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 55–64

Piotr Misztal

DYWERSYFIKACJA EKSPORTU A WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: dywersyfikacja eksportu, koncentracja eksportu, wzrost gospodarczy
abstrakt: Podstawowym celem artykułu jest analiza związków między dywersyfikacją eksportu i wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej w okresie 1995–2009. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy analizy teoretycznej w zakresie współzależności między stopniem dywersyfikacji (koncentracji) eksportu i wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem głównych czynników determinujących te zależności. W następnej części artykułu zbadano związek między stopniem koncentracji eksportu i wzrostem gospodarczym w krajach członkowskich Unii Europejskiej za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR). Dokonano oszacowania współczynników elastyczności PKB per capita na zmiany koncentracji eksportu na podstawie funkcji odpowiedzi impulsowych. Następnie przeprowadzono dekompozycję wariancji w celu oszacowania wpływu zmian PKB per capita i stopnia koncentracji eksportu na zmienność PKB na mieszkańca w UE.
pub/10_2_55.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Misztal, Piotr. "EXPORT DIVERSIFICATION AND ECONOMIC GROWTH IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 55–64.
APA (2011). EXPORT DIVERSIFICATION AND ECONOMIC GROWTH IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 55–64
ISO 690 MISZTAL, Piotr. EXPORT DIVERSIFICATION AND ECONOMIC GROWTH IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 55–64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-55.html