SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 75–81

Beata Szczecińska

OCENA EFEKTYWNOŚCI STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

słowa kluczowe: płynność finansowa, efektywność, zysk rezydualny
abstrakt: W opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy strategii płynności finansowej dwóch przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Wykorzystano w tym celu metodę analizy wskaźnikowej oraz kalkulację zysku rezydualnego. Badania obejmowały okres pięciu lat 2005–2009. Analizowane przedsiębiorstwa różniły się między sobą ze względu na stosowaną strategię płynności finansowej. Skalkulowany zysk rezydualny obu przedsiębiorstw był nieujemny, co świadczy, że stosowane przez zarządzających strategie płynności poprawiają wartość tych przedsiębiorstw.
pub/10_2_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szczecińska, Beata. "EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL LIQUIDITY STRATEGY IN THE FOOD ECONOMY ENTERPRISES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 75–81.
APA (2011). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL LIQUIDITY STRATEGY IN THE FOOD ECONOMY ENTERPRISES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 75–81
ISO 690 SZCZECIńSKA, Beata. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL LIQUIDITY STRATEGY IN THE FOOD ECONOMY ENTERPRISES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 75–81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-75.html