SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 83–94

Davide Viaggi

BADANIE WSPARCIA POLITYKI ROLNEJ – DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU CAP-IRE

słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, ocena wspólnej polityki rolnej, projekt CAP-IRE
abstrakt: Wspólna polityka rolna jest jedną z głównych polityk UE i dominującą pozycją we wspólnotowym budżecie. Z powodu swojego znaczenia jak też zachodzących zmian jest ona od pewnego czasu obszarem zainteresowań licznych badań ekonomicznych. Głównym celem opracowania jest prezentacja wybranych wyników projektu CAP-IRE w zakresie perspektyw wspólnej polityki rolnej. Po przedstawieniu aktualnych trendów i możliwych kierunków rozwoju wspólnej polityki rolnej zaprezentowano strukturę, metody i organizację projektu CAP-IRE. Wybrane wyniki zostały przedstawione przez odniesienie się do dwóch najistotniejszych kwestii, tj. obecnie istniejących mechanizmów i możliwych do wdrożenia innowacji. Opracowanie kończy się dyskusją nad silnymi i słabymi stronami zastosowanego podejścia i identyfikacją głównych potrzeb badawczych na przyszłość.
pub/10_2_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Viaggi, Davide. "APPROACHES TO RESEARCH IN SUPPORT TO AGRICULTURAL POLICY: THE EXPERIENCE OF THE CAP-IRE PROJECT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 83–94.
APA (2011). APPROACHES TO RESEARCH IN SUPPORT TO AGRICULTURAL POLICY: THE EXPERIENCE OF THE CAP-IRE PROJECT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 83–94
ISO 690 VIAGGI, Davide. APPROACHES TO RESEARCH IN SUPPORT TO AGRICULTURAL POLICY: THE EXPERIENCE OF THE CAP-IRE PROJECT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 83–94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-83.html