SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (2) 2011 str. 95–106

Adam Waszkowski

MODELE KLASYFIKACJI WZORCOWEJ W PREDYKCJI UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

słowa kluczowe: prognozowanie upadłości, modele klasyfikacji, analiza dyskryminacyjna, model logitowy
abstrakt: W pracy dokonano próby stworzenia modeli klasyfikacji wzorcowej, które umożliwiałyby przewidywanie upadłości przedsiębiorstw. Przedstawiono ekonomiczne aspekty bankructwa jednostek gospodarczych oraz jego przyczyny. Uwagę poświęcono metodom predykcji upadłości ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskryminacyjnej oraz modeli logitowych. Dokonano przeglądu literatury w zakresie istniejących modeli wczesnego ostrzegania. Punkt poświęcony badaniom własnym zawiera opis oraz wyniki estymacji oryginalnych modeli predykcji bankructwa. Zweryfikowano również otrzymane systemy wczesnego ostrzegania w próbie walidacyjnej.
pub/10_2_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waszkowski, Adam. "METHODS OF CLASSIFICATION MODELS FOR ENTERPRISES INSOLVENCY PREDICTION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.2 (2011): 95–106.
APA (2011). METHODS OF CLASSIFICATION MODELS FOR ENTERPRISES INSOLVENCY PREDICTION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (2), 95–106
ISO 690 WASZKOWSKI, Adam. METHODS OF CLASSIFICATION MODELS FOR ENTERPRISES INSOLVENCY PREDICTION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.2: 95–106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue2/abstract-95.html