SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 109–122

Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj

ZNACZENIE INTENSYWNOŚCI RELACJI ROLNIKÓW Z OTOCZENIEM INSTYTUCJONALNYM W PROCESIE ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH

słowa kluczowe: rolnicy, otoczenie instytucjonalne rolnictwa, rozwój gospodarstw rolnych
abstrakt: Celem artykułu jest ocena znaczenia stopnia intensywności relacji rolników z otoczeniem instytucjonalnym w procesie rozwoju gospodarstw rolnych. Materiał źródłowy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku wśród rolników, właścicieli gospodarstw rolnych z regionu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Przeprowadzone badania wykazały, że intensywność kontaktów rolników z otoczeniem instytucjonalnym jest bezpośrednio związana z zasobami, organizacją procesu produkcji i wynikami produkcyjnymi gospodarstw rolnych. Intensywne kontakty rolników z instytucjami ułatwiają dokonywanie zmian w gospodarstwach rolnych, przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Dotyczy to jednak głównie jednostek większych obszarowo i silniejszych ekonomicznie, co może prowadzić do większej polaryzacji gospodarstw w rozdrobnionym rolnictwie południowo-wschodniej Polski.
pub/10_3_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ostromęcki, Artur, et al. "IMPORTANCE OF FARMER – INSTITUTIONS RELATIONSHIP INTENSITY FOR FARM DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 109–122.
APA (2011). IMPORTANCE OF FARMER – INSTITUTIONS RELATIONSHIP INTENSITY FOR FARM DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 109–122
ISO 690 OSTROMęCKI, Artur, ZAJąC, Dariusz, MANTAJ, Andrzej. IMPORTANCE OF FARMER – INSTITUTIONS RELATIONSHIP INTENSITY FOR FARM DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 109–122.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-109.html