SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 123–134

Wojciech Pizło

SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH W LATACH 1999–2009

słowa kluczowe: ogrodnictwo, dochód rolniczy, sady, Polska
abstrakt: W artykule przedstawiono ocenę sytuacji w polskich gospodarstwach sadowniczych. Wskazano na wzrastającą powierzchnię upraw owoców, sięgającą w 2009 r. 331 tys. ha. Zwrócono uwagę na dominację upraw jabłoni w strukturze odmianowej, a szczególnie takich odmian jak: Idared, Lobo, Cortland. W dalszej części artykułu przedstawiono, na podstawie zagregowanych danych FADN sytuację dochodową gospodarstw dysponujących uprawami trwałymi (w tym gospodarstw sadowniczych). Zwrócono uwagę na spadek przeciętnych dochodów rolniczych w tych gospodarstwach z 37 tys. zł w 2007 do 16 tys. zł w 2009 r. z uwagi na mniejszą wartość produkcji oraz wzrost kosztów ogółem. Wskazano ponad to, ze średnio dochody rolników posiadających uprawy trwałe były niższe niż dochody uzyskiwane w grupie gospodarstwo typie mieszanym.
pub/10_3_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pizło, Wojciech. "ECONOMIC SITUATION OF THE POLISH FRUIT GROWERS IN THE PERIOD 1999–2009." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 123–134.
APA (2011). ECONOMIC SITUATION OF THE POLISH FRUIT GROWERS IN THE PERIOD 1999–2009. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 123–134
ISO 690 PIZłO, Wojciech. ECONOMIC SITUATION OF THE POLISH FRUIT GROWERS IN THE PERIOD 1999–2009. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 123–134.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-123.html