SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 13–24

Dimitar Blagoev, Nikolay Sterev, Diana Kopeva

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I HANDEL Z KRAJAMI BRIC W BUŁGARII

słowa kluczowe: przemysł spożywczy, handel, Bułgaria, kraje BRIC
abstrakt: Produkcja żywności i napojów jest atrakcyjnym i wiodącym sektorem bułgarskiego przemysłu. Bułgarski przemysł żywnościowy jest tradycyjnie zorientowany pro-eksportowo. Największymi importerami bułgarskiej żywności i napojów są Brazylia, Rosja, Chiny i Indie. Systematyczny wzrost relacji handlowych z krajami BRIC ma znaczący wpływ na dynamikę tego sektora. Celem artykułu jest analiza dynamiki przemysłu spożywczego w Bułgarii i rola stosunków handlowych z państwami BRIC. Bilans handlu zagranicznego Bułgarii z krajami BRIC jest ujemny. W celu przezwyciężenia negatywnego trendu w tym sektorze jest niezbędna poprawa konkurencyjności produkcji poprzez standaryzację i jakość oraz rozwój eksportu na rynki niszowe.
pub/10_3_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Blagoev, Dimitar, et al. "BULGARIAN FOOD INDUSTRY GROWTH AND TRADE WITH BRIC COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 13–24.
APA (2011). BULGARIAN FOOD INDUSTRY GROWTH AND TRADE WITH BRIC COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 13–24
ISO 690 BLAGOEV, Dimitar, STEREV, Nikolay, KOPEVA, Diana. BULGARIAN FOOD INDUSTRY GROWTH AND TRADE WITH BRIC COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 13–24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-13.html