SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 61–72

Roman Kisiel, Anna Lech, Kamila Zawierucha

SYSTEM ROLNICZYCH RENT STRUKTURALNYCH W POLSCE PO ROKU 2000 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POWIATÓW WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO I MAZOWIECKIEGO

słowa kluczowe: gospodarstwa rolne, instrumenty polityki rolnej, renty strukturalne
abstrakt: Celem pracy było dokonanie oceny funkcjonowania w Polsce systemu rolniczych rent strukturalnych (na podstawie danych wtórnych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz procesu ubiegania się o rentę strukturalną z punktu widzenia beneficjentów (badania własne). Badaniem ankietowym objęto 59 gospodarstw rolnych woj. warmińsko-mazurskiego i 26 gospodarstw powiatu ciechanowskiego (woj. mazowieckie).
pub/10_3_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kisiel, Roman, et al. "SYSTEM OF AGRICULTURAL STRUCTURAL PENSIONS IN POLAND AFTER THE YEAR 2000 BASED ON THE EXAMPLE OF THE SELECTED COUNTIES IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE AND MAZOWIECKIE VOIVODSHIPS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 61–72.
APA (2011). SYSTEM OF AGRICULTURAL STRUCTURAL PENSIONS IN POLAND AFTER THE YEAR 2000 BASED ON THE EXAMPLE OF THE SELECTED COUNTIES IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE AND MAZOWIECKIE VOIVODSHIPS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 61–72
ISO 690 KISIEL, Roman, LECH, Anna, ZAWIERUCHA, Kamila. SYSTEM OF AGRICULTURAL STRUCTURAL PENSIONS IN POLAND AFTER THE YEAR 2000 BASED ON THE EXAMPLE OF THE SELECTED COUNTIES IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE AND MAZOWIECKIE VOIVODSHIPS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 61–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-61.html