SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 73–81

Joanna Kosmaczewska

DZIAŁALNOŚĆ AGROTURYSTYCZNA JAKO PRZEJAW RODZINNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

słowa kluczowe: agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne, przedsiębiorstwo, zarządzanie
abstrakt: Niniejszy artykuł zawiera analizę pojęcia przedsiębiorczości w kontekście prowadzenia działalności agroturystycznej. Autorka bazując na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych wśród rodzinnych gospodarstw agroturystycznych w powiecie międzychodzkim (woj. wielkopolskie) nakreśla możliwy proces transformacji rodzinnych gospodarstw agroturystycznych w podmioty gospodarcze świadczące usługi agroturystyczne. Definiuje przy tym rodzinne gospodarstwo agroturystyczne jako gospodarstwo rolne, które świadczy usługi agroturystyczne w ramach ubocznego zajęcia zarobkowego i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla turystów. W artykule znajduje się także potwierdzenie stawianej tezy, że rodzinne gospodarstwa agroturystyczne tworzą specyfi czną grupę „podmiotów”, które wykazują podobieństwa w sferze strategii personalnej i sukcesji, struktury i kultury organizacyjnej.
pub/10_3_73.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kosmaczewska, Joanna. "AGROTOURIST ACTIVITY AS AN EXAMPLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 73–81.
APA (2011). AGROTOURIST ACTIVITY AS AN EXAMPLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 73–81
ISO 690 KOSMACZEWSKA, Joanna. AGROTOURIST ACTIVITY AS AN EXAMPLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 73–81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-73.html