SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 83–95

Magdalena Kozera

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W ROLNICTWIE – UWARUNKOWANIA I POMIAR

słowa kluczowe: kapitał intelektualny, kapitał ludzki, kapitał organizacyjny, kapitał rynkowy, gospodarstwa rolne
abstrakt: W artykule zaprezentowano podstawowe przesłanki oraz szczególne uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego w gospodarstwach rolnych. Omówiono założenia pomiaru oraz konstrukcję metody badawczej. Zaprezentowano twierdzenia opisujące poszczególne składowe kapitału intelektualnego tj. kapitał ludzki, organizacyjny i rynkowy. Scharakteryzowano w obrębie każdego z nich kwestie o wiodącym znaczeniu. Wskazano też na zakorzenienie kapitału intelektualnego w środowisku lokalnym oraz jego związek z szeroko rozumianą problematyką jakości kapitału ludzkiego obszarów wiejskich.
pub/10_3_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozera, Magdalena. "INTELLECTUAL CAPITAL IN AGRICULTURE – MEASUREMENT AND DETERMINANTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 83–95.
APA (2011). INTELLECTUAL CAPITAL IN AGRICULTURE – MEASUREMENT AND DETERMINANTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 83–95
ISO 690 KOZERA, Magdalena. INTELLECTUAL CAPITAL IN AGRICULTURE – MEASUREMENT AND DETERMINANTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 83–95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-83.html