SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 10 (3) 2011 str. 97–107

Paulina Malinowska, Anna Zielińska-Chmielewska

STOSOWANE STRATEGIE CENOWE PRODUCENTÓW PAST DO ZĘBÓW NA POLSKIM RYNKU KOSMETYCZNYM

słowa kluczowe: cena, strategie cenowe, pasty do zębów, rynek kosmetyczny
abstrakt: Celem niniejszego artykułu była analiza średnich cen past do zębów podzielonych na 8 grup cenowych: a) odświeżające, b) wybielające, c) ziołowe, d) dla zębów wrażliwych, e) przeciwpróchnicze, f) o kompleksowym działaniu, g) chroniące dziąsła h) przeznaczone dla dzieci. Wszystkie analizowane produkty są oferowane przez 14 krajowych i zagranicznych producentów działających na polskim rynku kosmetycznym. Polski rynek kosmetyczny jest rynkiem dużym, mało chłonnym, podzielonym pomiędzy konkurentów walczących o utrzymanie dotychczasowych oraz co jest bardzo trudne, pozyskanie nowych klientów. Silna konkurencja pozytywnie wpływa na dużą różnorodność oferowanych produktów. Krajowi konsumenci stawiają wysokie wymagania względem jakości past do zębów, jak również wykazują duże przywiązanie do zakupywanych i używanych past. Stąd też, głównym powodem powstania niniejszego artykułu była ocena wykorzystania strategii cenowych przez zagranicznych producentów past do zębów dostępnych na polskim rynku kosmetycznym. Wyniki analizy wskazują, że do podstawowych strategii zalicza się: strategię penetracji cenowej, strategię lidera straty, strategię przywództwa cenowego, strategię psychologicznej ceny oraz strategię zakupu wielopaku.
pub/10_3_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malinowska, Paulina, and Anna Zielińska-Chmielewska. "APPLIED PRICING STRATEGIES OF TOOTHPASTES’ PRODUCERS ON POLISH COSMETICS MARKET." Acta Sci.Pol. Oeconomia 10.3 (2011): 97–107.
APA (2011). APPLIED PRICING STRATEGIES OF TOOTHPASTES’ PRODUCERS ON POLISH COSMETICS MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia 10 (3), 97–107
ISO 690 MALINOWSKA, Paulina, ZIELIńSKA-CHMIELEWSKA, Anna. APPLIED PRICING STRATEGIES OF TOOTHPASTES’ PRODUCERS ON POLISH COSMETICS MARKET. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2011, 10.3: 97–107.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume10/issue3/abstract-97.html