SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 23–35

Mirosław Bełej, Cezary Kowalczyk

METODOLOGIA OKREŚLANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

słowa kluczowe: wartość, dzierżawa, nieruchomość
abstrakt: W artykule przedstawiono problematykę z obszaru rynku nieruchomości, dotyczącą zagadnienia ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Wynagrodzenie jest utożsamiane z pojęciem ekonomicznym i z reguły oznacza zapłatę za zrealizowaną usługę. Dotyczy to głównie zapłaty za wykonaną pracę albo udostępnioną rzecz lub nabyte prawo na warunkach określonych w umowie. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości powinno więc obejmować spodziewane korzyści z tytułu ewentualnej umowy najmu lub dzierżawy, która zostałaby zawarta, gdyby nieruchomość nie została zajęta. W gospodarce rynkowej wynagrodzenie takie powinno opierać się na danych rynkowych, co jednak może wiązać się z trudnościami z uwagi na ograniczony dostęp do zawartych umów dzierżawy. W pracy autorzy przedstawili problemy związane z praktycznym wyznaczeniem strumieni dochodów z nieruchomości rolnych, a następnie zaproponowali własną metodykę dotyczącą wyznaczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
pub/11_1_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bełej, Mirosław, and Cezary Kowalczyk. "METHODOLOGY FOR DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR NON-CONTRACTUAL USE OF PROPERTY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 23–35.
APA (2012). METHODOLOGY FOR DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR NON-CONTRACTUAL USE OF PROPERTY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 23–35
ISO 690 BEłEJ, Mirosław, KOWALCZYK, Cezary. METHODOLOGY FOR DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR NON-CONTRACTUAL USE OF PROPERTY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 23–35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-23.html