SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 37–45

Nina Drejerska

W POSZUKIWANIU KOLEJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU REGIONALNEGO

słowa kluczowe: kreatywność, czynnik rozwoju, kultura, rozwój regionalny
abstrakt: Współcześnie zarówno teoretycy, jak i praktycy rozwoju regionalnego poszukują nowych lub dotychczas niedocenianych czynników w celu wyjaśnienia społeczno-ekonomicznych procesów wpływających na formowanie regionalnych nierówności. Rozważane jest szerokie spektrum czynników, wśród nich kreatywność rozpatrywana na poziomie pojedynczych jednostek. W celu zbadania zależności pomiędzy kreatywnością a poziomem rozwoju regionalnego wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana, który potwierdził ich silny związek. W rozpatrywaniu kreatywności należy jednak wziąć pod uwagę znaczenie takich grup zawodowych jak artyści, zwykle niekojarzeni z oddziaływaniem na rozwój ekonomiczny czy regionalny. Wydaje się jednak, że nadal pozostaje pewne pole do rozważań: na ile rozwój pewnych obszarów przyciąga do nich kreatywnych mieszkańców (a więc zachodzi odwrotna zależność do faktu, że kreatywność mieszkańców wpływa na poziom rozwoju)? Może od pewnego krytycznego momentu to poziom rozwoju jest czynnikiem determinującym wysoką gęstość kreatywnych mieszkańców na jednostkę powierzchni? Odpowiedź nie wydaje się łatwa i wymaga dalszych badań w tym zakresie.
pub/11_1_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drejerska, Nina. "LOOKING FOR FURTHER DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 37–45.
APA (2012). LOOKING FOR FURTHER DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 37–45
ISO 690 DREJERSKA, Nina. LOOKING FOR FURTHER DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 37–45.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-37.html