SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 61–68

Arkadiusz Piwowar

ZNACZENIE MARKI PRODUKTU PRZY ZAKUPIE NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH

słowa kluczowe: nawozy mineralne, marka, analiza korespondencji
abstrakt: Rynek nawozów mineralnych jest jednym z najważniejszych rynków środków produkcji rolnej pochodzenia przemysłowego. Specyfika i znaczenie nawozów mineralnych w rolnictwie sprawiają, że warto zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z ich zakupem przez producentów rolnych. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących znaczenia i wpływu marki nawozów na decyzje zakupowe podejmowane przez rolników. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczących stopnia znajomości marek nawozów wieloskładnikowych przez producentów rolnych. Wyniki badań wykazały, że marka nawozu jako czynnik kształtujący zachowania rolników na badanym rynku zależy od wieku producentów rolnych i obszaru gospodarstw rolnych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy korespondencji, bardzo duży wpływ marki nawozu na decyzje zakupowe cechował producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni 30–49,99 ha oraz 100 ha i więcej.
pub/11_1_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "THE IMPORTANCE OF A PRODUCT BRAND FOR AGRICULTURAL PRODUCERS WHEN PURCHASING MINERAL FERTILIZERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 61–68.
APA (2012). THE IMPORTANCE OF A PRODUCT BRAND FOR AGRICULTURAL PRODUCERS WHEN PURCHASING MINERAL FERTILIZERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 61–68
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. THE IMPORTANCE OF A PRODUCT BRAND FOR AGRICULTURAL PRODUCERS WHEN PURCHASING MINERAL FERTILIZERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 61–68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-61.html