SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (1) 2012 str. 69–78

Marta Sajdakowska, Krystyna Gutkowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Wierzbicki

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PROCES DECYZYJNY KONSUMENTÓW WOŁOWINY

słowa kluczowe: proces decyzyjny, konsument, wołowina
abstrakt: Podstawowym celem przeprowadzonego badania było poznanie postaw, a szczególnie zachowań konsumentów w odniesieniu do czynników powodujących zakup mięsa wołowego oraz określenie barier ograniczających wybór tego rodzaju mięsa. Badanie przeprowadzono na 10 grupach konsumentów (gospodynie domowe w wieku 35–65 lat) wykorzystując metodę zogniskowanych wywiadów grupowych. Wyniki badań wskazują, że wołowina jest postrzegana jako mięso o pozytywnych walorach odżywczych, zdrowotnych oraz sensorycznych; jest kupowana ze względu na ważne uroczystości rodzinne. Jednakże popularność tego mięsa jest ograniczona z powodu barier głęboko zakorzenionych w świadomości konsumentów takich jak: (1) cena – wołowina jest mięsem znacznie droższym w porównaniu do innych rodzajów mięs oraz jest mniej wydajna; (2) mięso to wymaga większego zaangażowania konsumenta – jest raczej trudne w przygotowaniu oraz wymaga czasu, w związku z czym konsumenci mają problemy z przygotowaniem tego rodzaju mięsa oraz nie mają gwarancji uzyskania pożądanych efektów kulinarnych. Ostatnim czynnikiem wymienianym przez badanych był (3) brak akceptacji wśród dzieci – konsumentki twierdziły, że dzieci zazwyczaj nie lubią tego mięsa ze względu na jego właściwości sensoryczne.
pub/11_1_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt1/11_1_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sajdakowska, Marta, et al. "FACTORS INFLUENCING THE DECISION-MAKING PROCESS OF BEEF CONSUMERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.1 (2012): 69–78.
APA (2012). FACTORS INFLUENCING THE DECISION-MAKING PROCESS OF BEEF CONSUMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (1), 69–78
ISO 690 SAJDAKOWSKA, Marta, et al. FACTORS INFLUENCING THE DECISION-MAKING PROCESS OF BEEF CONSUMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.1: 69–78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue1/abstract-69.html