SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 29–44

Carol J. Cumber, Barnabas Sugutt

PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA KOBIET W ROLNICTWIE: STANOWY PROJEKT „SASSY” W POŁUDNIOWEJ DAKOCIE, USA

słowa kluczowe: kobiety wiejskie, kobiety w rolnictwie, rolnicze programy szkoleniowe, ewaluacja rolniczych programów szkoleniowych
abstrakt: Zaangażowanie kobiet w rolnictwie i agrobiznesie jest coraz częściej postrzegane jako składnik sukcesu w produkcji i zarządzaniu w gospodarstwie. Kobiety mają unikalne potrzeby informacyjne, które mają pozwolić im na pełne uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji. Efektem tego jest rozwój i wdrożenie rolniczych projektów szkoleniowych skierowanych do kobiet wiejskich. Pomimo tego, iż można znaleźć przykłady tego, iż z niniejszych programów korzystały kobiety związane z rolnictwem, to jednak brak jest formalnej ewaluacji rolniczych programów szkoleniowych w Południowej Dakocie. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wniosków z przeprowadzonej oceny i studium ewaluacyjnego rolniczych programu szkoleniowego: Sustainable Annie’s Systems in South Dakota for Years to Come (SASSY). Celem prowadzonych badań było dostarczenie przykładów empirycznych, które potwierdziłyby pozytywny wpływ niniejszego programu na jego uczestników. Niniejszy artykuł prezentuje te wyniki.
pub/11_2_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cumber, Carol J., and Barnabas Sugutt. "WOMEN IN AGRICULTURE TRAINING PROGRAMS: THE USA-STATE OF SOUTH DAKOTA “SASSY” PROJECT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 29–44.
APA (2012). WOMEN IN AGRICULTURE TRAINING PROGRAMS: THE USA-STATE OF SOUTH DAKOTA “SASSY” PROJECT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 29–44
ISO 690 CUMBER, Carol J., SUGUTT, Barnabas. WOMEN IN AGRICULTURE TRAINING PROGRAMS: THE USA-STATE OF SOUTH DAKOTA “SASSY” PROJECT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 29–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-29.html