SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 45–55

Wiesław Musiał, Kamila Musiał

ALTRUIZM W BIOLOGII A BEZINTERESOWNE FORMY DZIAŁANIA W EKONOMII – WYBRANE ASPEKTY

słowa kluczowe: altruizm biologiczny, sponsoring, państwo opiekuńcze
abstrakt: Celem opracowania jest analiza i poszukiwanie analogii zachowań w świecie ożywionym określanych jako altruistyczne, czyli polegających na wykazywaniu działań mających na celu odniesienie korzyści przez inne jednostki, przy jednoczesnej rezygnacji z własnych korzyści przez jednego z uczestników tzw. aktu altruistycznego. Działania altruistyczne, jako zaprzeczenie egoizmu, obserwowane są wśród organizmów żywych, w tym również w skomplikowanych kulturowo i ekonomicznie społecznościach ludzkich. Interesujące są formy i mechanizmy takich zachowań, które z reguły nie dążą do zaspokojenia potrzeb konkretnych jednostek, które są gotowe dzielić się swymi zasobami z innymi jednostkami, w wyniku czego same mogą tracić. W biologii zachowania altruistyczne przypisywane są zwłaszcza organizmom blisko spokrewnionym. Tego typu działania mają sens w aspekcie rozważań ewolucyjnych, gdyż pomaganie własnym krewnym zwiększa szansę na dalsze rozprzestrzenienie swoich genów. Inaczej kształtuje się opis takich zachowań w życiu ekonomicznym społeczeństw, gdzie również obserwowane są zachowania altruistyczne, występujące w formie sponsoringu, czy koncepcji państwa opiekuńczego, to znaczy skierowane również w stosunku do jednostek zupełnie obcych. Wyjaśnienie sensu tego typu zachowania wydaje się przybliżać zrozumienie pewnych schematów działalności w biologii oraz w zachowaniach społecznych i ekonomicznych, polegających na postępowaniu przynoszącym korzyść innym. Jednakże bezinteresowność tego typu poczynań jest kwestią warunkowaną w złożony sposób a przez to skomplikowaną, a także często pozorną, pozwalającą na pełniejsze osiągnięcie w długim okresie własnych, egoistycznych celów.
pub/11_2_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Musiał, Wiesław, and Kamila Musiał. "ALTRUISM IN BIOLOGY REGARDING DISINTERESTED FORMS OF ACTION IN ECONOMY (SELECTED ASPECTS)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 45–55.
APA (2012). ALTRUISM IN BIOLOGY REGARDING DISINTERESTED FORMS OF ACTION IN ECONOMY (SELECTED ASPECTS). Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 45–55
ISO 690 MUSIAł, Wiesław, MUSIAł, Kamila. ALTRUISM IN BIOLOGY REGARDING DISINTERESTED FORMS OF ACTION IN ECONOMY (SELECTED ASPECTS). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 45–55.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-45.html