SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 5–18

Piotr Bórawski, James W. Dunn

ROLA INSTYTUCJI I DORADZTWA W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

słowa kluczowe: przedsiębiorczość, instytucje, obszary wiejskie
abstrakt: Celem badań było poznanie instytucji i ich roli w rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Badania przeprowadzono na terenie północnej i wschodniej Polski. Główną uwagę zwrócono na formy organizacyjne i prawne wiejskich przedsiębiorstw oraz rolę instytucji w procesie ich rozwoju. Na samym początku przedsiębiorcy wskazali na zasięg terytorialny prowadzonych działań. Respondentów poproszono o wskazanie instytucji, które pomogły im w prowadzeniu przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego. Ponadto przedsiębiorcy wskazali na dziedziny, z których chcieliby uzupełnić swoją wiedzę. Przedsiębiorcy dokonali również oceny porady, jak również roli instytucji, jako źródła rozwoju przedsiębiorczości. Z badań wynika, że przedsiębiorcy rolni współpracowali z ponad 70 instytucjami, co wskazuje na duży zakres potrzeb doradczych. Najwyższą ocenę wśród respondentów uzyskały ARiMR (4 punkty) i ODR (3,2 punkty). Potrzeby doradcze dotyczyły głównie kalkulacji opłacalności (9,9%), identyfikacji rynków (8,4%), księgowości (7,7%) i innych. Najwięcej respondentów oceniło poradę, jako kompletną i dobrą.
pub/11_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr, and James W. Dunn. "THE ROLE OF INSTITUTIONS AND EXTENSION IN ENTERPRISE DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 5–18.
APA (2012). THE ROLE OF INSTITUTIONS AND EXTENSION IN ENTERPRISE DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 5–18
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr, DUNN, James W.. THE ROLE OF INSTITUTIONS AND EXTENSION IN ENTERPRISE DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 5–18.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-5.html