SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (2) 2012 str. 57–66

Adrian Sadłowski

REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PO 2013 ROKU – DOSTOSOWANIE INSTRUMENTARIUM DO STRATEGICZNEGO PLANU ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

słowa kluczowe: strategia rozwoju Unii Europejskiej, cele Wspólnej polityki rolnej, reforma Wspólnej polityki rolnej, efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie
abstrakt: W artykule podjęto tematykę reformy Wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r., w szczególności jej związku ze strategicznym planem rozwoju Unii Europejskiej. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu celów WPR w nowej perspektywie finansowej, które mają stanowić odpowiedź na pojawiające się przed nią nowe wyzwania. Następnie przedstawiono rozważane przez Komisję Europejską scenariusze reformy WPR, przewidujące dostosowanie narzędzi tej polityki do celów określonych w długookresowym planie rozwoju. Stanowiło to punkt wyjścia dla egzegezy strategicznego celu WPR. W konkluzji stwierdzono, że zaprojektowanie instrumentarium podporządkowanego długookresowemu celowi WPR wymaga wyważenia celów odnoszących się do efektywności rolnictwa w produkcji dóbr rynkowych z celami odnoszącymi się do efektywności tego sektora w dostarczaniu dóbr publicznych.
pub/11_2_57.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt2/11_2_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sadłowski, Adrian. "THE REFORM OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AFTER 2013 – ADJUSTING THE INSTRUMENTS TO THE STRATEGIC PLAN FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.2 (2012): 57–66.
APA (2012). THE REFORM OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AFTER 2013 – ADJUSTING THE INSTRUMENTS TO THE STRATEGIC PLAN FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (2), 57–66
ISO 690 SADłOWSKI, Adrian. THE REFORM OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AFTER 2013 – ADJUSTING THE INSTRUMENTS TO THE STRATEGIC PLAN FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.2: 57–66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue2/abstract-57.html