SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 17–25

Helena Gruszecka

ANALIZA PORÓWNAWCZA SERII „ACTA SCIENTIARUM POLONORUM” W OKRESIE 2002–2010

słowa kluczowe: czasopisma naukowe, czasopisma elektroniczne, „Acta Scientiarum Polonorum”, bazy bibliograficzne
abstrakt: Przedmiot badań stanowiło ogólnopolskie czasopismo rolnicze „Acta Scientiarum Polonorum” wydawane w piętnastu seriach tematycznych. Analizie poddano periodyk ukazujący się w latach 2002–2010, w formie papierowej i elektronicznej. Omówiono go pod względem częstotliwości ukazywania się, liczby artykułów, wielkości powierzchni tekstów, liczby autorów zagranicznych i płci autorów. Porównano trzynaście serii „Acta Scientiarum Polonorum” regularnie się ukazujących, wyniki przedstawiono liczbowo i procentowo, w formie tabeli i wykresu. Indeksowanie serii ASP w bazach polskich i zagranicznych również przedstawiono w tabeli. Wyniki dostarczają interesującego materiału na temat periodyku „Acta Scientiarum Polonorum” po dziesięciu latach istnienia.
pub/11_3_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gruszecka, Helena. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF “ACTA SCIENTIARUM POLONORUM” IN THE PERIOD 2002–2010." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 17–25.
APA (2012). A COMPARATIVE ANALYSIS OF “ACTA SCIENTIARUM POLONORUM” IN THE PERIOD 2002–2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 17–25
ISO 690 GRUSZECKA, Helena. A COMPARATIVE ANALYSIS OF “ACTA SCIENTIARUM POLONORUM” IN THE PERIOD 2002–2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 17–25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-17.html