SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 37–53

Marian Podstawka, Agnieszka Deresz

REDYSTRYBUCYJNA ROLA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2008–2010

słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnicy, system podatkowy w Polsce, miary progresji strukturalnej
abstrakt: Polski system obciążeń finansowych obejmuje wiele podatków, jak też inne świadczenia o charakterze parapodatkowym. Są to różnego rodzaju opłaty, a przede wszystkim obowiązkowe obciążenia publiczne, szczególnie składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna. Stanowią one obciążenie dochodów podatników, wpływając tym samym na poziom ich dobrobytu. Celem opracowania jest próba określenia właściwości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz empiryczna ocena jego wpływu i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (tj. ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego) i ubezpieczenia zdrowotnego na sytuację dochodową podatników. Autorzy artykułu wykorzystują ocenę warunków progresywności systemu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz miary progresji strukturalnej.
pub/11_3_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podstawka, Marian, and Agnieszka Deresz. "THE REDISTRIBUTIVE ROLE OF FINANCIAL BURDEN ON PERSONAL INCOME IN THE YEARS 2008–2010." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 37–53.
APA (2012). THE REDISTRIBUTIVE ROLE OF FINANCIAL BURDEN ON PERSONAL INCOME IN THE YEARS 2008–2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 37–53
ISO 690 PODSTAWKA, Marian, DERESZ, Agnieszka. THE REDISTRIBUTIVE ROLE OF FINANCIAL BURDEN ON PERSONAL INCOME IN THE YEARS 2008–2010. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 37–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-37.html