SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 5–15

Stanisław Bielski

EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY PRODUKCJI BIOPALIWA NA WŁASNY UŻYTEK

słowa kluczowe: paliwa alternatywne, estry metylowe, wytwórnia biodiesla, koszty produkcji
abstrakt: Celem pracy była ocena kosztów oraz opłacalności produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego i wykorzystanie go we własnym gospodarstwie. Analiza kosztów produkcji estrów rzepakowych obejmowała następujące etapy produkcji: produkcję surowca, tłoczenie oleju z nasion i przetworzenie oleju na paliwo (estryfikacja). Koszty produkcji obliczono w skali roku i uwzględniono dochód ze sprzedaży produktów ubocznych. Badania przeprowadzono w gospodarstwie rolnym o powierzchni 1200 ha w woj. warmińsko-mazurskim. Wyprodukowanie 1 litra estrów wyniosło 3,28 zł, w przypadku zagospodarowania produktów ubocznych (wytłoków) cena spada do 1,76 zł. Ostateczne wskaźniki ekonomiczne zależą przede wszystkim od kosztów pozyskania surowca (na które wpływają między innymi zabiegi agrotechniczne, rodzaj materiału siewnego, intensywność nawożenia oraz niezbędne zabiegi ochrony roślin), wykorzystania produktów ubocznych procesu estryfikacji (sprzedaż, cenna pasza w żywieniu zwierząt lub jako nośnik energii). Producent biodiesla musi liczyć się również z kosztami alternatywnymi podjętej działalności. Przedstawiono uwarunkowania prawne produkcji biopaliw na własne potrzeby, a także dokonano porównania kosztów paliwa alternatywnego odniesione do paliwa konwencjonalnego.
pub/11_3_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bielski, Stanisław. "ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF BIOFUEL PRODUCTION FOR OWN USE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 5–15.
APA (2012). ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF BIOFUEL PRODUCTION FOR OWN USE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 5–15
ISO 690 BIELSKI, Stanisław. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF BIOFUEL PRODUCTION FOR OWN USE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 5–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-5.html