SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 11 (3) 2012 str. 77–85

Tomasz Wojewodzic

DYWESTYCJE W PROCESIE ROZWIJANIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ ROLNIKÓW

słowa kluczowe: dywestycje, gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza
abstrakt: Celem opracowania było zainicjowanie rozważań nad rolą dywestycji w transformacji gospodarstw rolniczych dywersyfikujących swoją działalność w kierunku pozarolniczej działalności gospodarczej. Opracowanie ma charakter teoretyczny uzupełniony wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników-przedsiębiorców. Przeprowadzone obserwacje i studia literatury wskazują, że w trakcie rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika w pierwszej kolejności angażowane są wolne zasoby gospodarstwa rolnego. Z czasem jednak, przy dużych dysproporcjach w efektywności ekonomicznej wykorzystywania zasobów zaangażowanych w konkurujących ze sobą działalnościach oraz wobec trudności w pozyskaniu nowych zasobów z zewnątrz, następuje potrzeba dokonania dywestycji w obrębie gospodarstwa. Zwykle prowadzi to do zmniejszenia znaczenia, a nawet marginalizacji lub zaniechania działalności mniej opłacalnej, a tą na ogół jest działalność rolnicza.
pub/11_3_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojewodzic, Tomasz. "DIVESTMENTS IN THE PROCESS OF DEVELOPING OFF-FARM ECONOMIC ACTIVITY BY FARMERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 11.3 (2012): 77–85.
APA (2012). DIVESTMENTS IN THE PROCESS OF DEVELOPING OFF-FARM ECONOMIC ACTIVITY BY FARMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 11 (3), 77–85
ISO 690 WOJEWODZIC, Tomasz. DIVESTMENTS IN THE PROCESS OF DEVELOPING OFF-FARM ECONOMIC ACTIVITY BY FARMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2012, 11.3: 77–85.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume11/issue3/abstract-77.html