SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 109-122

Nikolay Sterev

PRZEMIANY W SYTUACJI KONKURENCYJNEJ PRODUKCJI żYWNOśCI W BUłGARII

słowa kluczowe: Teoria ekonomii, Agrobiznes, Badania empiryczne, KonkurencyjnośćProdukcja żywności, Przemysł rolno-spożywczy, Konkurencyjność wyrobów
abstrakt:

Sektor rolno-żywnościowy jest jednym z tradycyjnie dobrze rozwiniętych sektorów w Bułgarii. Obraz eksportu bułgarskiego przemysłu żywnościowego zmienił się po uzyskaniu pełnego członkostwa kraju w UE w 2007 roku. Celem niniejszego artykułu jest odkrycie, dlaczego bułgarscy producenci żywności stracili tak szybko swoje przewagi konkurencyjne, jakie czynniki spowodowały pogorszenie się produkcji producentów żywności w porównaniu z innymi uczestnikami rynku żywnościowego? Z przeprowadzonej analizy wynika, że producenci żywności nie stosują efektywnie takich środków poprawy konkurencyjności, jak rozwój i transfer technologii, rozwój wzornictwa opakowań czy usług. Na poziomie sektora producenci skupiają się na zarządzaniu zasobami, a nie dostrzegają możliwości poprawy konkurencyjności poprzez współpracę z dostawcami, konsumentami czy innym przetwórcami.

pub/13_1_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sterev, Nikolay. "Competitive Changes of Food Production in Bulgaria." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 109-122.
APA (2014). Competitive Changes of Food Production in Bulgaria. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 109-122
ISO 690 STEREV, Nikolay. Competitive Changes of Food Production in Bulgaria. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 109-122.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-109.html