SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 19-28

Karol Chrabański

EKONOMIZACJA DZIAłAń W PROCESIE BADANIA SATYSFAKCJI POPRZEZ SYSTEMY ELEKTRONICZNYCH ANKIET W TRYBIE ON-LINE

słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Rozwój przemysłu, Gospodarka żywnościowaBadanie satysfakcji, Badania ankietowe, Platformy internetowe
abstrakt:

Artykuł wskazuje na rodzaje działań, których realizacja ekonomizuje proces badania satysfakcji w sytuacji zastosowania systemów obsługujących elektroniczne ankiety stosowane w trybie on-line. Posługiwanie się tymi systemami powoduje odejście - tam gdzie to jest możliwe - od tradycyjnych badań satysfakcji. Do wspomnianych rodzajów działań zaliczono: przyjęcia działań systemowych obniżających koszty; udostępnienie zabezpieczeń znacząco zmniejszających dostarczanie niewiarygodnych danych; automatyczne generowanie wielu produktów (ankiet) według tej samej platformy, jaką stanowi system informatyczny; minimalizowanie ograniczeń zarówno po stronie respondenta, jak i organizatora badań; wprowadzanie ułatwień, które skracają czas realizacji procesów kastomizacji. Wskazane rodzaje działań są uszczegółowiane. Rodzaje działań ekonomizujących wspomniany proces tworzą ontologię, którą może zastosować inżynieria wiedzy.

pub/13_1_19.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chrabański, Karol. "Economization of Activities in the Satisfaction Survey Process by Means On-Line Electronic Questionnaire Systems." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 19-28.
APA (2014). Economization of Activities in the Satisfaction Survey Process by Means On-Line Electronic Questionnaire Systems. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 19-28
ISO 690 CHRABAńSKI, Karol. Economization of Activities in the Satisfaction Survey Process by Means On-Line Electronic Questionnaire Systems. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 19-28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-19.html