SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (1) 2014 str. 5-18

Dimitar Blagoev, Nikolay Sterev, Ilia Gatovski

ZMIANY DYNAMICZNE PRODUCENTóW żYWNOśCI W BUłGARII

słowa kluczowe: Przemysł spożywczy, Rozwój przemysłu, Gospodarka żywnościowa
abstrakt:

Produkcja żywności i napojów w Bułgarii zmieniła się dramatycznie po pełnym przystąpieniu do UE w 2007 roku. Zmiana ta wpłynęła nie tylko na strukturę produkcji, ale także na strukturę eksportu i importu jak też na całkowity potencjał produkcji sektora rolno-spożywczego. Celem artykułu jest wejrzenie w te zmiany z perspektywy pojedynczego producenta. Oznacza to odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego bułgarska produkcja rolno-spożywcza pogorszyła się? Analiza pokazała, że przemysł spożywczy nie ma zdolności do przekroczenia poziomu produkcji z lat osiemdziesiątych XX wieku. Ważną przyczyną jest niezrozumienie przez przetwórców, że powinni zarządzać bardziej efektywnie produkcją. Największy potencjał dla zwiększenia dynamiki zmian w bułgarskim przemyśle spożywczym kryje się w innowacjach (rozwój nowych technologii i produktów, poprawa marketingu). Dla sektora spożywczego najważniejsze są innowacje produktowe.

pub/13_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Blagoev, Dimitar, et al. "Dynamic Changes of Food Producers in Bulgaria." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.1 (2014): 5-18.
APA (2014). Dynamic Changes of Food Producers in Bulgaria. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (1), 5-18
ISO 690 BLAGOEV, Dimitar, STEREV, Nikolay, GATOVSKI, Ilia. Dynamic Changes of Food Producers in Bulgaria. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.1: 5-18.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue1/abstract-5.html