SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 105-115

Anna Murawska, Małgorzata Gotowska

REGIONALNE ZRóżNICOWANIE POZIOMU I JAKOśCI WARUNKóW MIESZKANIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Mieszkania, Zróżnicowanie regionalne
abstrakt:

Warunki mieszkaniowe są istotnym czynnikiem wpływającym na poziom i jakość życia gospodarstw domowych. Problematyka mieszkaniowa jest ważną kwestią społeczną państwa, z uwagi na jej socjalizacyjne, ekonomiczne, a także społeczne funkcje. Mając na uwadze znaczenie mieszkań dla poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji ludności, w artykule przedstawiono sytuację mieszkaniową w Polsce poprzez analizę regionalnego zróżnicowania wskaźników mieszkaniowych. Dodatkowo przedstawiono subiektywną ocenę warunków mieszkaniowych przez ludność zamieszkującą województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Badania te zostały przeprowadzone za pomocą metody CAPI. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zasoby i warunki mieszkaniowe w Polsce znacznie odstają od tych występujących w krajach Europy Zachodniej, a na terenie kraju są widoczne dysproporcje w tym zakresie.

pub/13_2_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Murawska, Anna, and Małgorzata Gotowska. "Regional Differences in the Level and Quality of Housing Conditions Among Polish Households." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 105-115.
APA (2014). Regional Differences in the Level and Quality of Housing Conditions Among Polish Households. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 105-115
ISO 690 MURAWSKA, Anna, GOTOWSKA, Małgorzata. Regional Differences in the Level and Quality of Housing Conditions Among Polish Households. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 105-115.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-105.html