SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 127-136

Dariusz Strzębicki

ZRóżNICOWANIE DZIAłAń MARKETINGOWYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH POLSKICH SPółDZIELNI MLECZARSKICH

słowa kluczowe: Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Mieszkania, Zróżnicowanie regionalneSpołeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Działalność gospodarczaSpółdzielczość mleczarska, Marketing internetowy, Promocja
abstrakt:

W artykule zaprezentowano ocenę działań marketingowych, które polskie spółdzielnie mleczarskie prowadzą na swoich stronach internetowych. Głównym celem badania było określenie, czy działania są zróżnicowana, czy jednolite oraz na czym polegają różnice. W badaniu użyto techniki badawczej zwanej analizą treści. Elementy stron internetowych sklasyfikowano do trzech kategorii reprezentujących funkcje marketingowe. Wykorzystując metodę analizy treści, przeprowadzono analizę 20 stron internetowych pod względem elementów stron pełniących marketingowe funkcje reklamy, public relations oraz sprzedaży. Badanie pokazuje, że polskie spółdzielnie mleczarskie stosują na swych stronach internetowych zróżnicowane działania marketingowe pod względem liczby oraz funkcji poszczególnych elementów stron. Niektóre z badanych spółdzielni przywiązują większą wagę od innych do wykorzystywania strony internetowej jako narzędzia marketingu.

pub/13_2_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strzębicki, Dariusz. "The Diversity of Marketing Activities on the Websites of Polish Dairy Cooperatives." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 127-136.
APA (2014). The Diversity of Marketing Activities on the Websites of Polish Dairy Cooperatives. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 127-136
ISO 690 STRZęBICKI, Dariusz. The Diversity of Marketing Activities on the Websites of Polish Dairy Cooperatives. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 127-136.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-127.html