SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 25-36

Ewa Cieślik

CHIńSKI SEKTOR BANKOWOśCI NIEFORMALNEJ : POSTęPY I OCENA RYZYKA SYSTEMOWEGO

słowa kluczowe: Rynek nieruchomości, Makroekonomia, Ceny nieruchomości, Zmienność poziomu cenProdukcja zboża, Efektywność produkcji, Ekonomiczna efektywność produkcjiSystem finansowy, Bankowość, Kredyt, Ryzyko kredytowe, Parabanki
abstrakt:

Bankowość nieformalną (shadow banking) można uznać za jedno z wielu źródeł obecnego globalnego kryzysu finansowego. Sektor ten wykształcił się także w Chinach, ale w mniej zaawansowanej formie niż w krajach rozwiniętych, biorąc pod uwagę instrumenty, sposoby oceny ryzyka i regulacje. Dodatkowo, w Chinach nadal nie opracowano oficjalnej definicji bankowości nieformalnej. W artykule przedstawiono: aktualny stan rozwoju shadow banking w Chinach, rozmiary tego sektora, ostatnie badania dotyczące roli finansowania nieformalnego w stymulowaniu chińskiego wzrostu gospodarczego oraz ryzyko wynikające z instrumentów bankowości nieformalnej. Ze względu na brak wykształconych instrumentów oceny ryzyka i danych dotyczących chińskiego sektora nieformalnego zachodnie koncepcje pomiaru ryzyka systemowego nie znajdują zastosowania w Państwie Środka. W artykule zastosowano dlatego proste podejście do oceny ryzyka systemowego.

pub/13_2_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cieślik, Ewa. "China's Shadow Banking Sector : Recent Developments and Systemic Risk Assessment." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 25-36.
APA (2014). China's Shadow Banking Sector : Recent Developments and Systemic Risk Assessment. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 25-36
ISO 690 CIEśLIK, Ewa. China's Shadow Banking Sector : Recent Developments and Systemic Risk Assessment. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 25-36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-25.html