SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 13 (2) 2014 str. 37-48

Lesia Dudych

DZIERżAWA JAKO FORMA WDRAżANIA RELACJI NA RYNKU ZIEMI W SEKTORZE ROLNYM UKRAIńSKIEJ GOSPODARKI

słowa kluczowe: Dzierżawa, Dzierżawa gruntów, Użytkowanie ziemi
abstrakt:

W pracy przeanalizowano stan i dynamikę relacji w zakresie dzierżawy ziemi rolnej jako najbardziej typowej relacji rynkowej w rolnictwie na Ukrainie. Przedstawione wybrane aspekty teoretycznych podstaw tych zależności oraz ich efektywność. Artykuł prezentuje wyniki analizy porównawczej organizacji zależności na rynku ziemi rolnej na podstawie na podstawie własności prywatnej. Wykazano, że dzierżawa jako nowoczesna forma gospodarowania gruntami ma wpływ na efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw rolnych. W pracy scharakteryzowano podstawowe cechy współczesnych form gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stosowanymi w rolnictwie na Ukrainie, w tym dzierżawy, i porównano te realia z międzynarodowymi. Pozwoliło to autorce artykułu opracować wytyczne do ulepszenie formy dzierżawy do poprawy efektywności działalności gospodarstw rolnych.

pub/13_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudych, Lesia. "Lease as Form of Market Land Relations Implementation in Agrarian Sector of Ukrainian Economics." Acta Sci.Pol. Oeconomia 13.2 (2014): 37-48.
APA (2014). Lease as Form of Market Land Relations Implementation in Agrarian Sector of Ukrainian Economics. Acta Sci.Pol. Oeconomia 13 (2), 37-48
ISO 690 DUDYCH, Lesia. Lease as Form of Market Land Relations Implementation in Agrarian Sector of Ukrainian Economics. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2014, 13.2: 37-48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume13/issue2/abstract-37.html